Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Dirck Hendricksen (1703-?)

Fiche van de doopinschrijving van Dirck Hendricksen (1703-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Dirck Hendricsen (1703-?) weergegeven.1 Dirck werd gedoopt op 26 december 1703 op Tweede Kerstdag in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader was Alert Hendricsen (?-?) en zijn moeder was Aeltjen van Meerten (1671-?).2 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 214.
  2. Het gaat hier zeer waarschijnlijk om Aeltjen de dochter van Adriaen van Meerten (?-?) en Anneke van der Eem (?-?).