Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1701-?)

Fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1701-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Adriaen van Homoet (1701-?) weergegeven.1 Adriaen werd gedoopt op 6 oktober 1701 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader was Cornelis van Homoet2 (?-?) en zijn moeder was Willemken Adriaensen (1667-?).3 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 201.
  2. Ook wel Cornelis Jansen of Cornelis Jansen van Homoet genoemd.
  3. Ook wel Willemken Adriaensen van Meerten, Wilmken van Meerten of Willemken van Meerten genoemd.