Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Haesjen van Homoet (1704-?)

Fiche van de doopinschrijving van Haesjen van Homoet (1704-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Haesjen van Homoet (1704-?) weergegeven.1 Haesjen werd gedoopt op 7 september 1704 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader was Cornelis Jansen van Homoet2 (?-?) en zijn moeder was Willemken van Meerten (1667-?).3 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 219.
  2. Ook wel Cornelis Jansen of Cornelis van Homoet genoemd.
  3. Ook wel Willemken Adriaensen van Meerten, Wilmken van Meerten of Willemken Adriaensen genoemd.