Home » Genealogie » Fiche van de doopinschrijving van Anneken van Meerten (1675-?)

Fiche van de doopinschrijving van Anneken van Meerten (1675-?)

Hierboven wordt het fiche van de doopinschrijving van Anneken van Meerten (1675-?) weergegeven.1 Anneken werd gedoopt op 24 april 1671 op Tweede Paasdag in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader was Adriaen van Meerten (?-?) en haar moeder Petronella Petersen van Roothuijsen (?-?).2 Als doopgetuige was de vader aanwezig. Het zijn de fiches van ds. Knipscheer. Onderaan het fiche staat “Vgl. op 8 april 1667, 29 aug. 1680 en 9 oct. 1687.”

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, Doopboek, 1662-1690. Kopie van zgn. 14 “fiches van ds. Knipscheer”. RBS 1055.8, deel I, p. 77.
  2. Elders ook wel Anna Petersdochter, Anneke Peters(en) of Anneke van der Eem genoemd.