Home » Genealogie » Elisabeth Lever als doopgetuige aanwezig bij de doop van Lambertus van Steenwinckel (1665-?)

Elisabeth Lever als doopgetuige aanwezig bij de doop van Lambertus van Steenwinckel (1665-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lambertus Steenwinckel (1665-?) weergegeven. Adriaan werd op 9 augustus 1665 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Hij was een zoon van Michiel van Steenwinckel en Aletta van Rietbeeck. Als doopgetuigen waren ds. Vrechomius, Ds. Theod. Steenwinckel, Juf. Wildemans en Lysebeth Lever aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 444. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Laatstgenoemde was de voormalige schoonzus van Michiel. Elisabeth was getrouwd geweest met Paulus van Steenwinckel en na zijn overlijden met Lambertus van Meerten.