Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriaan Noordthoorn (1665-?)

Doopinschrijving van Adriaan Noordthoorn (1665-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriaan Noordthoorn (1665-?) weergegeven. Adriaan werd op 15 juli 1665 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Hij was een zoon van Linnert (Arians) Noordthoorn en Berber (Hermanus). Als doopgetuigen waren Jacob Noorthoorn2 en Henderick (Jacobs) aanwezig.3

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 443. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk gaat het hier om een broer van Linnert.
  3. Of en hoe hij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.