Home » Genealogie » Doopinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744)

Doopinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Aletta van Meerten (1666-1744) weergegeven. Aletta werd op 23 juli 1666 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Zij was een dochter van Huijbert van Meerten en Eva Brouwer. Als getuigen waren Jan (Huijberts) Brouwer2, Aeltie (Ariens)3 zijn huisvrouw en Cornelis van Lieshout4 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 458. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de vader van Eva en daarmee de opa van de dopeling.
  3. Zij was de moeder van Eva en daarmee de oma van de dopeling.
  4. Of en hoe hij verwant was aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.