Home » Genealogie » Een oude kaart en land van joncker Van Meerten in de uiterwaarden bij Maurik

Een oude kaart en land van joncker Van Meerten in de uiterwaarden bij Maurik

Het Gelders Archief heeft veel oud materiaal in bezit. Zo is er ook een kaart te vinden van G. Passavant met daarop ‘diverse perceele weij en rijsweerden’. We zien ook land van Joncker Van Meerten. Dat het hier gaat om land van Everhard Godfried van Meerten is, zoals uit de Osenvorenreeks blijkt, ongetwijfeld.1

Hierboven wordt de hele kaart weergegeven. Hieronder alleen de uitsnede daar waar het Maurik betreft. We zien aan de bovenkant van de uitsnede de Neder Rijn lopen. Aan de zuidkant van de Rijn ligt een zandbank. Nog meer zuidelijker ligt een stuk land van de Hr: van Dorreweert voor de Gr: van Cuijlenborgh. Links van hiervan een stuk land van Jor: Maurik Rijswick. Onder het land van de Graven van Culemborg zien we Uijtgeroyde Weert, Weijke N, en Weijken M. Aan de onderkant van de kaart rechtsboven het dorp Maurik vinden we resp. het land van Frans Dirckse, Jor: Meerten, Lijsbet van Hattum, Sluijsweert en Osseweert. De kaart dateert van 1692 en heeft een afmeting van 47 cm bij 63 cm.

Als annotatie lezen we bij het Gelders Archief het volgende:

Het noordwesten boven. Schala van 210 Gelderse lant roede van 14 voet= 117 mm. Gemaakt in opdracht van de Staten van het Kwartier van Nijmegen en hun gedeputeerden, en van de ambtman van de Nederbetuwe. De diverse eigenaren van de percelen worden vermeld. Boven en op achterzijde: Caerte van Maurik No. 3. Op achterzijde: No. 39; No. 112.

Een mooie oude kaart en een goede aanvulling op de beschreven akte uit de Osenvorenreeks.2

Voetnoten

  1. Deze kaart is hier te vinden: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/foto-s-en-films?mistart=75&mivast=37&mizig=284&miadt=37&miamount=25&milang=nl&miview=gal&mizk_alle=maurik&miaet=1.
  2. Deze akte is hier te vinden: https://oorsprong.info/belofte-van-2960-gulden-door-everhard-godfried-van-meerten-aan-de-familie-van-zijn-overleden-vrouw/.