Home » Genealogie » Doopinschrijving van Wilmken van Meerten (1667-?)

Doopinschrijving van Wilmken van Meerten (1667-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Wilmken van Meerten (1667-?) weergegeven.1 Op Paesmaendach 8 april 1667 werd jonge dochter genaemt Wilmken van Meerten gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader is Adriaen van Meerten (?-?) en haar moeder is Anneken Peterss (?-?). Het echtpaar zijn ledematen van de gemeente Ingen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 29. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.