Home » Genealogie » Doopinschrijving van Aeltjen van Meerten (1671-?)

Doopinschrijving van Aeltjen van Meerten (1671-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Aeltjen van Meerten (1671-?) weergegeven.1 Op Paesmaendach 24 april 1671 werd jong dochter genoemt Aeltjen van Merten gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Haar vader is Adriaen van Merten (?-?) en haar moeder is Anneken (?-?).2 Het echtpaar zijn ledematen van de gemeente Ingen.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.
  2. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-adriaen-van-meerten-en-anneke-van-de-eem/.