Home » Genealogie » Doopinschrijving van Peter van Meerten (1664-?)

Doopinschrijving van Peter van Meerten (1664-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Peter van Meerten (1664-?) weergegeven.1 Op 14 augustus 1664 werd joncksoontien Peter van Merten gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Ingen. Zijn vader is Adriaen van Merten (?-?) en zijn moeder is Anneke Petersz (?-?). Het echtpaar zijn ledematen van de gemeente en de vader is óók doopgetuige.

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen, doopboek, 1662-1718, DTB 1055.0, p. 18. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl. De scan die te vinden is bij Regionaal Archief Rivierenland is duidelijker: www.rarivierenland.nl.