Home » Onderwijs » De geheime tuin van Alice en Bart – Bespreking van ‘De geheime tuin’

De geheime tuin van Alice en Bart – Bespreking van ‘De geheime tuin’

“De vrouw liep vlug door en Bart en Alice keken elkaar aan. ‘We zijn verdwaald’, zei Alice, en ze barstte in tranen uit. ‘Niet huilen!’ zei Bart onhandig. Hij sloeg zijn arm om Alice heen. ‘Je zult zien dat we weer veilig thuiskomen’. ‘Maar we kunnen de ring niet teruggeven’, snikte Alice. ‘Die brengen we een andere keer wel terug’, troostte Bart. ‘Kom, laten we hier langs lopen en kijken of we ons hier wat van herinneren’. Nog snikkend begon Alice naast Bart verder te sjokken langs het trottoir.”

Het is prachtig om met kinderen door het bos of door een tuin te lopen. Kinderen genieten van de natuur en vragen honderduit over verschillende plant- en diersoorten. Dat is ook het geval in het kinderboek De geheime tuin van stichting Uit het Woord der Waarheid. Het boek is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar en gaat over een jongen (Bart) en een meisje (Alice) die samen een tuin ontdekken en daar goed voor zorgen. Ze beleven allerlei avonturen in de tuin en vinden ook een dure ring. Wanneer ze deze terugbrengen bij de eigenaar komen ze erachter dat de tuin plaats zal moeten maken voor een woonwijk. Gelukkig heeft de eigenares van de ring een alternatief.

Eleanor Watkins heeft een leuk kinderboek geschreven, waarin ook het Evangelie doorklinkt.1 Ze heeft ook aandacht voor de scheppingsgeschiedenis in Genesis. Zo geeft de auteur aan dat God de wereld in zes dagen maakte en op de zevende dag rustte. Daarom doen wij dat ook: “We werken zes dagen en we hebben één speciale dag waarop we rusten, en aan God denken.” Voor de auteur is dat de zondag.2 De auteur heeft ook nog aandacht voor de geschiedenis van de eerste mensen. Wanneer Alice naar de zondagsschool gaat wordt daar namelijk de geschiedenis van Adam en Eva verteld. Ik citeer:

“‘Grappig, hé’, zei hij, ‘hoe zo’n mooie grote plant met bloemen en bladeren kan groeien uit zo’n piepklein zaadje. Hoe zou dat komen? ‘Weet je dat niet?’ vroeg Alice. ‘God doet dat. Wij planten alleen maar de zaadjes en soms doen wij het niet, maar doen de vogels het. Maar God geeft de regen en de zon en maakt dat het kleine zaadje begint te groeien’. Bart keek nadenkend. ‘Ik heb eerder nooit echt geloofd dat er een God was’, zei hij. ‘Maar ik denk dat er iets moet zijn om de dingen te laten beginnen. Ik bedoel – de mensen hebben niet de hele wereld gemaakt, hé – alleen de huizen en fabrieken en dingen. Maar de mensen hebben niet de planten en de bomen en de bergen gemaakt, hé? ‘Nee, dat heeft God gedaan’, zei Alice, en ze begon Bart te vertellen hoe God de wereld had gemaakt en de eerste mensen, Adam en Eva. Barts ogen werden ronder en ronder toen hij luisterde. ‘Dat heb ik nooit eerder geweten’, zei hij eindelijk. ‘Mijn broer zegt dat God alleen maar iemand is uit een verhaaltje, maar als hij dat nog eens zegt, zal ik het hem vertellen dat het anders is’.”

Fijn dat de auteur oog heeft voor de schepping en de zondeval. De auteur bouwt zo mee aan een creationistisch wereldbeeld. Ze doet dit op een alledaags en er niet dik bovenop. Zoals kinderen dat zouden kunnen meemaken. Het boek is aan te raden voor kinderen vanaf acht jaar.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit project is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

  1. Reformatorische christenen onder de lezers zullen dat anders verwoorden, zeker als het om de toe-eigening van het heil gaat.
  2. Messiaanse christenen en zevende-dags-adventisten onder de lezers zullen hier anders over denken.