Home » Genealogie » Doopinschrijving van Wilhelmus van Meerten (1666-1716)

Doopinschrijving van Wilhelmus van Meerten (1666-1716)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Wilhelmus van Meerten (1666-1716) weergegeven. Wilhelmus werd op 10 augustus 1666 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Hij was een zoon van Lambert van Meerte en Lijsbeth Lever. Als getuigen waren ds. Theodorus Steenwinckel2, Ariaan Lever3, Hilleke van Meerten4 en Nieske van Meerte5 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 458. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk de voormalige zwager van Elisabeth, de broer van haar eerste man Paulus.
  3. Hij was de jongere broer van Elisabeth.
  4. Hoe Hilleke verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend. Mogelijk gaat het hier om Hillegonda van Meerten de tante van Lambert, zij is rond 1676 overleden.
  5. Zij was de halfzus van de dopeling en een dochter uit het eerste huwelijk van Lambert.