Home » Genealogie » Doopinschrijving van Joannes van Meerten (1668-1695)

Doopinschrijving van Joannes van Meerten (1668-1695)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Joannes van Meerten (1668-1695) weergegeven. Joannes werd op 28 oktober 1668 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem.1 Hij was een zoon van Huibert van Meerten en Eva Brouwer. Als doopgetuigen waren Jan Huibertsen Brouwers2 en Ariaentie Timmers3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 477. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de schoonvader van Huibert en de vader van Eva.
  3. Of en hoe zij verwant is aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.