Home » Genealogie » Doopinschrijving van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868)

Doopinschrijving van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Teunis Zeger van Meerten (1795-1868) weergegeven.1 Teunis Zeger werd op 20 december 1795 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 14 december 1795. Hij was een zoon van Cornelis van Meerten (?-1806) en Maria van Ingen (?-1802). Als doopgetuige was Nieske van Ingen (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 48. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk was zij de zus van Maria.