Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriana van Meerten (1798-1875)

Doopinschrijving van Adriana van Meerten (1798-1875)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriana van Meerten (1795-1868) weergegeven.1 Adriana werd op 25 januari 1798 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 13 januari 1798. Zij was een dochter van Cornelis van Meerten (?-1806) en Maria van Ingen (?-1802). Als doopgetuige was Annetje van Meerten (1780-1857) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 52. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Vermoedelijk gaat het hier om Anna Willemina van Meerten de zus van Cornelis.