Home » Genealogie » Doopinschrijving van Ruth van Meerten (1826-1890)

Doopinschrijving van Ruth van Meerten (1826-1890)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Ruth van Meerten (1826-1890) weergegeven.1 Ruth werd geboren op 23 november 18262 en is gedoopt op 26 november 1826. Zijn vader was Jan Willem van Meerten (1798-1845) en zijn moeder was Maritje3 Verwoert (1797-1845).4

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 1 Doop-, trouw- en lidmatenregister, 1745-1832, Folio 103. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Hier staat de 22e op de geboorteakte staat de 23e.
  3. Ook wel Marritje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.