Home » Uncategorized » Doopinschrijving van Jan van Meerten (1828-1846)

Doopinschrijving van Jan van Meerten (1828-1846)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jan van Meerten (1828-1846) weergegeven.1 Jan werd op 19 oktober 1828 geboren en is gedoopt op 2 (?) november 1828. Zijn vader was Jan Willem van Meerten (1798-1845) en zijn moeder was Maartje2 Verwoert (1797-1845).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 1 Doop-, trouw- en lidmatenregister, 1745-1832, Folio 105. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Ook wel Marritje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.