Home » Genealogie » Doopinschrijving van Rachel van Amerongen (1712-?)

Doopinschrijving van Rachel van Amerongen (1712-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Rachel van Amerongen (1712-?) weergegeven.1 Martiennus werd op 16 november 1712 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Johan Amerongen en Maria van Meerten. Als doopgetuige was Lydia van Amerongen, weduwe Hoeper, aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 788. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Waarschijnlijk was dit de zus of tante van Johan.