Home » Genealogie » Doopinschrijving van Elisabeth van Meerten (1713-?)

Doopinschrijving van Elisabeth van Meerten (1713-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Elisabeth van Meerten (1713-?) weergegeven.1 Elizabeth werd op 19 april 1713 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Jan van Maerten en Catarina van Vianen. Als doopgetuigen waren de echtparen Willem van Vianen en Elizabeth van Maerten2 en Aletta van Maerten en Gerardus van Aelst3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 792. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren de schoonouders van Johan, de ouders van Catharina.
  3. Zij waren resp. zus en zwager van Johan.