Home » Genealogie » Doopinschrijving van Martinus van Meerten (1710-1710)

Doopinschrijving van Martinus van Meerten (1710-1710)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Martinus van Meerten (1710-1710) weergegeven.1 Martiennus werd op 15 augustus 1710 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Lambertus van Meerte en Elizabeth Pompe. Als doopgetuige was het echtpaar Hendrik Barneveld en Geertruid Pompe2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 772. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren resp. de zwager en zus van Elisabeth.