Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maartje van Meerten (1871-1906)

Doopinschrijving van Maartje van Meerten (1871-1906)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maartje van Meerten (1871-1906) weergegeven.1 Maartje werd op 26 januari 1871 geboren en is op 12 maart 1871 gedoopt. Haar vader was Jerphaas2 van Meerten (1836-1908) en haar moeder was Elisabeth3 Vermeer (1845-1900).4

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 82. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Ook wel geschreven als Jerfaas.
  3. Ook wel geschreven als Elizabeth.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.