Home » Genealogie » Doopinschrijving van Martina van Meerten (1703-1703)

Doopinschrijving van Martina van Meerten (1703-1703)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Martina van Meerten (1703-1703) weergegeven.1 Martina werd op 10 oktober 1703 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Lambert van Meerte en Elisabet Pompe. Als doopgetuigen waren Martien Pompe en zijn huisvrouw2, Eva van Meerte3 en Johan van Meerte4 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 718. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Elisabeth.
  3. Zij was de (jongere) zus van Lambert.
  4. Hij was de oom van Lambert.