Home » Genealogie » Doopinschrijving van Hermina Noordthoorn (1704-?)

Doopinschrijving van Hermina Noordthoorn (1704-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Hermina Noordthoorn (1704-?) weergegeven.1 Hermina werd op 9 mei 1704 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Adriaan van Noorthoorn en Apollonia van Meerten. Als doopgetuige was Jacobus van Noordhoorn2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 724. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Vermoedelijk was hij de vader of broer van Adriaan.