Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacomina Noordthoorn (1702-?)

Doopinschrijving van Jacomina Noordthoorn (1702-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacomina Noordthoorn (1702-?) weergegeven.1 Jacomina werd op 23 april 1702 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Adriaan van Noorthoorn en Aplonia van Meerten. Als doopgetuige was Lijsbet Missa2 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1619-1714, p. 708. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Of en hoe zij verwant is aan de dopeling is mij (nog) onbekend.