Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria van Bronkhorst (1737-?)

Doopinschrijving van Maria van Bronkhorst (1737-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria van Meerten (1737-?) weergegeven.1 Maria werd op 25 april 1737 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Jan van Bronkhorst en Cornelia van Meerten. Als doopgetuigen was het echtpaar Lambertus van Meerten2 en Barbara de Labaren3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 162. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Cornelia.
  3. Of en hoe zij verwant was aan de dopeling, is mij (nog) niet bekend.