Home » Genealogie » Doopinschrijving van Barnardus van Herwijnen (1737-?)

Doopinschrijving van Barnardus van Herwijnen (1737-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Barnardus van Herwijnen (1737-?) weergegeven.1 Barnardus werd op 21 juni 1737 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Pieter van Herwijnen en Johanna van Meerten. Als doopgetuigen was het echtpaar Lambertus van Meerten2 en Barbara de Labaren3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 163. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar nietonline te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Hij was de broer van Johanna.
  3. Of en hoe zij verwant was aan de dopeling, is mij (nog) niet bekend.