Home » Genealogie » Doopinschrijving van Martinus Adrianus van Meerten (1736-1815)

Doopinschrijving van Martinus Adrianus van Meerten (1736-1815)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Martinus Adrianus van Meerten (1736-1815) weergegeven.1 Martinus Adrianus werd op 14 oktober 1736 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Huibert van Meerten en Maria van Barnevelt. Als doopgetuigen waren het echtpaar Lambert van Meerten en Elizabeth Pompe2 en Maria van Hoeij3 aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 158. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Zij waren de vader en moeder van Huibert.
  3. Zij was de moeder van Maria.