Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria Huberta van Meerten (1771-1805)

Doopinschrijving van Maria Huberta van Meerten (1771-1805)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria Huberta van Meerten (1771-1805) weergegeven.1 Maria Huberta werd op 10 maart 1771 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Justinus Cornelis van Meerten en Cornelia van Eijbergen. Als doopgetuigen was het echtpaar Leonardus van Meerten (predikant te Arkel) en Cornelia Catharina Beusichem van der Linden aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 401. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Leonard was de broer van Justinus Cornelis.