Home » Genealogie » Doopinschrijving van Magdalena Petronella Cornelia van Meerten (1774-1777)

Doopinschrijving van Magdalena Petronella Cornelia van Meerten (1774-1777)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Magdalena Petronella Cornelia van Meerten (1774-1777) weergegeven.1 Magdalena Petronella Cornelia werd op 7 augustus 1774 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Lambertus van Meerten en Antonia Petronella van Steelant. Als doopgetuige was Magdalena Cornelia van Steeland, weduwe van wijlen de weledele Heer Mr. Pieter Coel in leven advocaat van de Hove van Holland, aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 420. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.