Home » Genealogie » Doopinschrijving van Eva Clasina van Meerten (1770-1844)

Doopinschrijving van Eva Clasina van Meerten (1770-1844)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Eva Clasina van Meerten (1770-1844) weergegeven.1 Eva Klasina werd op 17 augustus 1770 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Lambertus van Meerten en Antonia Petronella van Steelant. Als doopgetuigen waren de heer Nicolaus van Meerten en mejuffrouw Eva van Meerten aanwezig, die gerepresenteerd werden door de weleerwaarde heer Leonard van Meerten, predikant te Arkel en vrouwe Cornelia Catharina Beusechum van der Linden.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 398. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Leonard was de broer van Lambert en Eva de tante van Lambert. Nicolaus is mogelijk de neef van zijn vader, zoon van Petrus (ook wel Pieter genoemd).