Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1770-1827) en Louisa Martina van Meerten (1770-1771)

Doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1770-1827) en Louisa Martina van Meerten (1770-1771)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1770-1827) en Louisa Martina van Meerten (1770-1771) weergegeven.1 Maria Elisabeth en Louisa Martina werden op 21 februari 1770 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij waren dochters van Martinus Adrianus van Meerten en Adriana Maria van Toulon. Als doopgetuigen waren het echtpaar Cornelia Catharina Beusichum van der Linden en Leonard van Meerten (predikant te Arkel), Henrica Magelina Verboom, weduwe van Ludovicus van Toulon in leven predikant en Mr. Lodewijk van Toulon, oud-schepen, in plaats van Mr. Martinus van Toulon, Raad en Regerend Schepen te Gouda aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 393. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.