Home » Genealogie » Doopinschrijving van Bastiaan Johannes van Leeuwen (1769-?)

Doopinschrijving van Bastiaan Johannes van Leeuwen (1769-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Bastiaan Johannes van Leeuwen (1769-?) weergegeven.1 Bastiaan Johannes werd op 20 oktober 1769 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Johannes Oosterlingh van Leeuwen en Johanna Elisabeth van Meerten. Als doopgetuigen waren Cornelia Elisabeth de Voo, weduwe van wijlen Bastiaan van Meerten, en haar zoon Adriaan van Meerten2 aanwezig

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 393. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. De getuigen waren resp. de moeder en broer van Johanna Elisabeth.