Home » Genealogie » Doopinschrijving van Margarita van Meerten (1720-?)

Doopinschrijving van Margarita van Meerten (1720-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Margarita van Meerten (1720-?) weergegeven.1 Margarita is op 28 april 1720 gedoopt. Zij was een dochter van Jan Jansen van Meerten (?-?) en Neeltje Jans van Wees (?-?). Als doopgetuige was Evertje van Wees (?-?) aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.