Home » Genealogie » Doopinschrijving van Johanna Gordon (1720-?)

Doopinschrijving van Johanna Gordon (1720-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johanna Gordon (1720-?) weergegeven.1 Johanna werd op 23 juni 1720 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Zij was een dochter van Samuël Gordon (?-?) en Engeltje Jans van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Lijsbeth Gordon j.d. aanwezig. Er staat achter ‘was jong geweest donderdagsnagt’. Is dat de geboortedag óf dat ze jong is overleden?

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 36. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.