Home » Genealogie » Doopinschrijving van Hubert van Meerten (1776-?)

Doopinschrijving van Hubert van Meerten (1776-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Hubert van Meerten (1776-?) weergegeven.1 Hubert werd op 8 november 1776 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Justinus Cornelis van Meerten en Anna Snoeck. Als meter was mejonkvrouwe Margaretha Snoek aanwezig. Als doopgetuigen was het echtpaar Mr. Matthijs Snoeck (Hubertszoon), Raad in de Vroedschap van Gorinchem, en mevrouw Adriana Maria Verboom aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 433. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.