Home » Genealogie » Doopinschrijving van Machtelina Hendrika van Meerten (1768-1834)

Doopinschrijving van Machtelina Hendrika van Meerten (1768-1834)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Machtelina Hendrika van Meerten (1768-1834) weergegeven.1 Magtelina Hendrika werd op 6 januari 1768 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Martinus Adrianus van Meerten en Adriana Maria van Toulon. Als doopgetuigen waren Henrica Nagtelina Verboom, weduwe van de eerwaarde heer Ludovicus van Toulon in leven predikant te Gorinchem, en Mr. Lodewijk van Toulon, in plaats van de weledelgeboren heer Mr. Martinus van Toulon, raad in de vroedschap van de stad Gouda, aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 383. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.