Home » Genealogie » Doopinschrijving van Simonetta Johanna Frederika van Meerten (1768-1848)

Doopinschrijving van Simonetta Johanna Frederika van Meerten (1768-1848)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Simonetta Johanna Frederika van Meerten (1768-1848) weergegeven.1 Simonetta Johanna Frederika werd op 8 april 1768 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Lambertus van Meerten en Antonia Petronella van Steeland. Als doopgetuigen waren de weledel geboren heer Simon van Steeland, Raad en Regerend Schepen, Mr. Johan Frederik van Steeland, ’s lands advocaat en zijn weledele huisvrouw Johanna Albertina Schopman aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 384. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.