Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1767-1767)

Doopinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1767-1767)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelius van Leeuwen (1767-1767) weergegeven.1 Cornelius werd op 19 juni 1767 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Johannes Oosterling van Leeuwen en Johanna Elisabet van Meerten. Als doopgetuigen waren Cornelis van Leeuwen, Johanna Angenez en Adrian van Leeuwen aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 380. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Het gaat hier om familie van Johannes Oosterling.