Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jacob van Renkum (1721-?)

Doopinschrijving van Jacob van Renkum (1721-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jacob van Renkum (1721-?) weergegeven.1 Jacob werd gedoopt op 8 juni 1721. Hij is een zoon van Jan Jacobsen van Renkum (?-?) en Anniken Jans van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Neeltje van Wees (?-?) aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 38. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Neeltje was de schoonzus van Anneke.