Home » Genealogie » Doopinschrijving van Johanna Elisabeth van Meerten (1743-1812)

Doopinschrijving van Johanna Elisabeth van Meerten (1743-1812)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johanna Elisabeth van Meerten (1743-1812) weergegeven.1 Johanna Elisabeth werd op 4 oktober 1743 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Bastiaan van Meerten en Elisabeth Cornelia de Voo. Als doopgetuigen waren Bastiaan de Voo en Maria Guveneur aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 213. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Of en hoe deze personen verwant zijn aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.