Home » Genealogie » Doopinschrijving van Adriana van Bronkhorst (1740-?)

Doopinschrijving van Adriana van Bronkhorst (1740-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Adriana van Bronkhorst (1740-?) weergegeven.1 Adriana werd op 17 april 1740 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Zij was een dochter van Jan van Bronkhorst en Cornelia van Meerten. Als doopgetuigen waren Adrianus Dudijns en Adriana Haveras aanwezig.2

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 186. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Of en hoe deze personen verwant zijn aan de dopeling is mij (nog) niet bekend.