Home » Genealogie » Doopinschrijving van Justinus Cornelis van Meerten (1743-1824)

Doopinschrijving van Justinus Cornelis van Meerten (1743-1824)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Justinus Cornelis van Meerten (1743-1824) weergegeven.1 Justinus Cornelis werd op 11 oktober 1743 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Gorinchem. Hij was een zoon van Huijbertus van Meerten en Maria van Barneveld. Als peters waren de heer Willem Hendrik van Barneveld en Johanna Maria van Barneveld, weduwe van de heer Johan Aalbert Lieshout aanwezig.2 Als meters waren Lambertus van Meerten en Eva van Meerten aanwezig. 3

Voetnoten

  1. Nederduitsch Gereformeerde Gemeente Gorinchem, Dopen 1714-1812, p. 214. Deze is vermoedelijk te raadplegen in de studiezaal het Regionaal Archief Gorinchem, maar daar niet online te vinden. Wel te vinden via de website Family Search: www.familysearch.org.
  2. Het gaat hier om de broer en zus van Maria.
  3. Het gaat hier om resp. de vader en zus van Huibert.