Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Doopinschrijving van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Jerfaas van Meerten (1837-1908) weergegeven.1 Jervaas2 werd geboren op 10 december 1837 en is gedoopt op 7 januari 1838. Hij was een zoon van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje3 Verwoert (1797-1845).4

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 36. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Veelal geschreven als Jerfaas.
  3. Ook wel Marritje genoemd.
  4. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.