Home » Genealogie » Doopinschrijving van Gerritje van Meerten (1836-1904)

Doopinschrijving van Gerritje van Meerten (1836-1904)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Gerritje van Meerten (1836-1904) weergegeven.1 Gerritje werd op 14 april 1836 geboren en is gedoopt op 1 mei 1836. Zij was een dochter van Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje2 Verwoert (1797-1845).3

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 33. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. Ook wel Marritje genoemd,
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.