Home » Genealogie » Doopinschrijving van Dora Peters (1850-1892)

Doopinschrijving van Dora Peters (1850-1892)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dora Peters (1850-1892) weergegeven.1 Dora werd geboren op 27 december 18502 en is gedoopt op 2 februari 1851. Zij was een dochter van Dirk Peters (1819-1873) en Jantje van den Berg (1818-1867).

Voetnoten

  1. Bron: 1502 Archief van de Hervormde gemeente Opheusden, 2-8 Doopboeken, 1822-1939, 2 Fragmentarisch, 1825-1896, Folio 55. Te raadplegen via de website van Regionaal Archief Rivierenland: www.rarivierenland.nl.
  2. De geboorteakte geeft 28 december: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dora-peters-1850-1892/.