Home » Genealogie » Jantje van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Dirkje van Eck (1794-1860)

Jantje van Meerten (?-?) als doopgetuige aanwezig bij doop Dirkje van Eck (1794-1860)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Dirkje van Eck (1794-?) weergegeven.1 Als doopgetuige was Jantje2 van Meerten (?-?) aanwezig.3 Dirkje was een dochter van Jasper van Eck (±1746-1808) en Trijneke4 van Keulen (?-1831). Dirkje werd op 29 juni 1794 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel en is geboren op 23 juni 1794.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 40. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannetje of Jantjen genoemd.
  3. Jantje was getrouwd met Dirk van Haaren (±1754-1819) en een dochter van Jacob van Meerten (?-?) en Margaretha van Brenk (?-?).
  4. Ook wel Trijntje genoemd.