Home » Genealogie » Doopinschrijving van Jantje van Haaren (1786-?)

Doopinschrijving van Jantje van Haaren (1786-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Jantje van Haaren (1786-?).1 Elisabeth werd op 29 januari 1786 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Ze is geboren op 27 januari 1786. Haar vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Jantje2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Trijntje3 van Keulen (?-1831) aanwezig, Trijntje was de huisvrouw van Jasper van Eck (±1746-1808). Vermoedelijk is Jantje in de kinderjaren overleden omdat een aantal jaren later er opnieuw een Jantje in dit gezin wordt geboren.

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 14. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jannetje genoemd.
  3. Ook wel Trijneke genoemd.