Home » Genealogie » Doopinschrijving van Henderijntje van Haaren (1784-?)

Doopinschrijving van Henderijntje van Haaren (1784-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving weergegeven van Henderijntje van Haaren (1784-?).1 Elisabeth werd op 13 januari 1784 gedoopt in de Nederduits-Gereformeerde Gemeente te Eck en Wiel. Ze is geboren op 7 januari 1784. Haar vader was Dirk van Haaren (±1754-1819) en zijn moeder was Jannetje2 van Meerten (?-?). Als doopgetuige was Joosje van Eck (±1749-1818) aanwezig, Joosje was de huisvrouw van Jan de Rooij (?-?).

Voetnoten

  1. Bron: Rijksarchief Gelderland, Nederduits-Gereformeerde Gemeente Eck en Wiel Doopboek, 1772-1811, 1084.1, blz. 20. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Ook wel Jantje(n) genoemd.