Home » Genealogie » Doopinschrijving van Janna van Hatten (1807-1883)

Doopinschrijving van Janna van Hatten (1807-1883)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Janna van Hattem (1807-1883) weergegeven.1 Janna werd op 1 februari 1807 gedoopt in de Nederduitsch-Gereformeerde Gemeente te Ingen en is geboren op 21 januari 1807. Zij was een dochter van Jan van Hattem (1774-1847) en Daniëlla van Meerten (1774-1853). Als doopgetuige was Elisabeth van Venendaal (?-?), de huisvrouw van Andries van Hattem (?-?), aanwezig.2

Voetnoten

  1. Bron: Nederduits-Gereformeerde Gemeente Ingen Doopboek, 1772-1812, DTB 1055.2, blz. 77. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Andries is waarschijnlijk de broer van Jan.